Yatırım Teşvik Danışmanlığı

Yatırım teşvik danışmanlığı hizmeti yatırım teşvik belgesini daha kolay alabilmeniz için verilen bir hizmettir. Yatırım teşvik belgesi en yalın tanımıyla yatırımların karakteristik değerlerini net olarak ihtiva eder. Bunun yanı sıra yatırımların değer ve şartlara en uygun şekilde gerçekleştirilmesi durumunda çeşitli destek unsurlarından tam olarak faydalanmayı sağlayan önemli bir belge olarak yansır. Yatırım teşvik belgesi danışmanlığı için Mert Teşvik Danışmanlığı firmamızı arayarak hizmet alabilirsiniz. Yatırım teşvik belgesi danışmanlığı hizmeti, yatırımcıların yatırımlarının devlet tarafından teşvik edilmesi amacıyla yararlanabilecekleri bir hizmettir. Bu hizmet kapsamında, yatırımcıların yatırım projelerinin teşvik kapsamına girmesi için gerekli belgelerin hazırlanması, başvuru sürecinin takibi ve sonuçlandırılması gibi konularda danışmanlık hizmeti sunulur.

Yatırım Teşvik Danışmanlığı

Yatırım Teşvik Danışmanlığı

Yatırım teşvik programları kendi arasında 4 ayrı kategoriye ayrılır bunlar;

 • Genel Teşvikler
 • Bölgesel Teşvikler
 • Öncelikli Yatırımlar
 • Stratejik Yatırımlar

Teşvik sistemi kapsamında yatırımcılara sağlanan başlıca destekler ise şu şekildedir;

 • KDV istisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Yatırım Yeri Tesisi
 • Gelir vergisi Stopajı Desteği ( 6. Bölge illerinde, 10 yıl )
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ( 6. Bölge illerinde, 10 yıl )
 • Vergi İndirimi
 • Faiz veya kar payı desteği ( 3.,4.,5. ve 6. Bölge illerinde ) ‘dir.

Yatırım teşvik belgesi danışmanlığı kapsamında sizler için; işletmeniz için en uygun Yatırım teşvik programını tespit ediyor, gerekli adımları tamamlayarak sizler için yatırım teşvik belgesi alıyoruz. Belgelendirme sonrasındaki süreci de etkin şekilde yöneterek teşviklerden tam kapasitede yararlanmanızı sağlıyoruz.

 

Yatırım teşvik belgesi, yatırımcılara vergi indirimi, faizsiz kredi, arazi tahsisi, sigorta primi desteği gibi imkanlar sağlayan bir belgedir. Bu belgeyi almak için öncelikle yatırımın ne tür bir alanda yapılacağına karar verilmeli ve yatırımın bölgesi ile yatırım tutarı gibi konularda gerekli araştırmalar yapılmalıdır.

Yatırım teşvik belgesi danışmanlığı hizmeti, yatırımcıların bu süreçte karşılaşabilecekleri zorlukları aşmalarına yardımcı olmakta ve yatırımın teşvik kapsamına girmesi için gerekli adımların atılmasını sağlamaktadır. Bu sayede yatırımcılar, yatırımlarını daha avantajlı bir şekilde gerçekleştirebilmekte ve devletin teşviklerinden yararlanabilmektedirler.