6645 Sayılı Teşvik

6645 Sayılı Kanun, 2015 yılında çıkarılmış bir teşvik kanunudur. Bu kanunla birlikte, işverenlerin istihdamı artırmaları ve ekonomik büyümeye katkı sağlamaları amaçlanmıştır. 6645 Sayılı Kanun kapsamında işverenler, belirli şartları sağladıklarında çeşitli teşviklerden faydalanabilirler. 6645 Sayılı Kanun teşvik hesapla ve danışmanlık için bizi arayın. İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYANLARIN İSTİHDAMINA YÖNELİK 6645 sayılı teşvik. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15 inci maddesi, 2016/1 sayılı Genelge.

6645 Sayılı Teşvik

6645 Sayılı Teşvik

Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2018 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanları üç ay içinde işe alan özel sektör işverenlerine işe aldıkları bu sigortalılar için, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır.
Başlama tarihi:23.04.2015
İşyeri Yönünden; 
1:Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,
2: Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
3:Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış, taksitlendirilmiş ve düzenli ödeniyor olması,
4: İşe alınan sigortalının bir önceki takvim yılında bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması
Sigortalı Yönünden;
1: 31/12/2018 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlamış olması,
2: İşbaşı eğitim programının bitimini müteakip en geç üç ay içinde işe alınması,
3: 23/4/2015 tarihi ve sonrasında işe alınmış olması,
4: 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olması,
5: Tamamladığı işbaşı eğitim programına ilişkin meslek alanında işe alınması,
İlave notlar:
Destek süresi imalat sektöründe 42 ay, diğer sektörlerde 30 aydır. 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz.
2886, 4734 sayılı Kanunlar ile 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında alım ve yapım işi üstlenen işverenler ile uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işi üstlenen işverenler, ihale konusu iş döneminde bu teşvikten yararlanamaz.
5 puanlık indirim PEK üzerinden, kalan % 15,5 işveren payı ise asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır.

 

SPEK ALT SINIRINDAN

 

SPEK ÜST SINIRINDAN

 

Teşviksiz Tutar

Teşvik Tutarı

Teşvik Sonrası Tutar

 

Teşviksiz Tutar

Teşvik Tutarı

Teşvik Sonrası Tutar

 

37,50%

(%5 + %15,5)

17,00%

 

37,50%

(%5xSPEK) + (%15,5xAÜ)

%37,5 - ((%5xSPEK) + (%15,5xAÜ))

 

2.426,63 TL

1.326,56 TL

1.100,07 TL

 

18.199,69 TL

3.429,63 TL

14.770,06 TL

 

6645 Sayılı Kanun kapsamında sağlanan teşviklerden biri de "İstihdam Teşviki"dir. Bu teşvik kapsamında işverenler, belirli niteliklere sahip işçileri işe alarak teşvik almaya hak kazanabilirler. İşverenler, 6645 Sayılı Kanun kapsamında sağlanan istihdam teşviklerini hesaplamak için aşağıdaki adımları takip edebilirler:

  1. İşverenin vergi dairesinde kayıtlı olduğu vergi kimlik numarası ile e-Devlet üzerinden sisteme giriş yapması gerekmektedir.

  2. İşveren, e-Devlet üzerinden İşveren Teşvik Sistemi’ne girerek, "İstihdam Teşviki Hesaplama" bölümüne tıklamalıdır.

  3. Açılan sayfada işveren, teşvikten yararlanmak istediği işçi için gerekli bilgileri (sigorta başlangıç tarihi, sigorta tipi, işe alınacak pozisyon vb.) girmelidir.

  4. İşveren, girdiği bilgiler doğrultusunda, ne kadar teşvik alabileceğini hesaplamak için "Hesapla" butonuna tıklamalıdır.

  5. İşveren, teşvik tutarını öğrendikten sonra, teşvik başvuru işlemlerine başlayabilir.

6645 Sayılı Kanun kapsamında sağlanan teşvikler, işverenlerin belirli şartları sağladıkları takdirde sağlanmaktadır. Bu nedenle, teşvik hesaplamaları yaparken işverenlerin, kanunun ilgili maddelerini ve koşullarını dikkate almaları gerekmektedir.