55225–25225 Sayılı Teşvik

55225-25225 sayılı teşvik, Türkiye'de tarım, hayvancılık, su ürünleri, ormancılık, madencilik ve turizm gibi sektörlerde yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yönelik sağlanan bir teşvik türüdür. 55225–25225 Sayılı Teşvik, yatırımcılara yatırım yapacakları bölgede vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve yer tahsisi gibi avantajlar sağlar. KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİ HAKKINDA UYGULANAN SİGORTA PRİMİ 55225–25225 SAYILI TEŞVİKİ. 5225 sayılı Kanunun 5. maddesi, 2010/109 sayılı Genelge.

55225–25225 Sayılı Teşvik

55225–25225 Sayılı Teşvik

Başlama: 01.08.2004
Kültür Yatırım Belgesi almış olan işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 3 yıl boyunca %50’si, Kültür Girişim Belgesi almış işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların ise prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 7 yıl boyunca %25’i, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktadır.

TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI
1: Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması
2: Kurumlar vergisi mükellefi olması
3: Kültür ve Turizm Bakanlığından kültür yatırım veya girişim belgesi alınmış olması,
4: Türkiye genelinde prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış, taksitlendirilmiş ve düzenli ödeniyor olması,

5: puanlık indirim ve kalan %15,5 işveren payının yarısı veya dörtte biri PEK üzerinden hesaplanmaktadır

SPEK ALT SINIRINDAN

 

SPEK ÜST SINIRINDAN

Teşviksiz Tutar

Teşvik Tutarı

Teşvik Sonrası Tutar

 

Teşviksiz Tutar

Teşvik Tutarı

Teşvik Sonrası Tutar

37,50%

(%5 + %7,75)

24,74%

 

37,50%

(%5 + %7,75)

24,74%

2.426,63 TL

825,05 TL

1.601,57 TL

 

18.199,69 TL

6.187,89 TL

12.011,79 TL

 

663,28

     

4.974,58

 

 

Teşvikin hesaplanması için öncelikle yatırımın gerçekleştirileceği bölgenin belirlenmesi gerekmektedir. Yatırımın yapılacağı bölge, yatırımın büyüklüğüne, niteliğine ve istihdam yaratılacak kişi sayısına göre farklı oranlarda teşvikler sağlar.

55225-25225 sayılı teşvikin detaylı bilgileri, yatırımcıların yatırım yapacakları bölgedeki İl ve İlçe Müdürlükleri ile Ticaret Odaları ve Sanayi Odaları gibi kurumlardan veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından sağlanan bilgi kaynaklarından alınabilir.