14857 Sayılı Teşvik

14857 sayılı teşvik, Türkiye'de 2002 yılında yürürlüğe giren "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" kapsamında sağlanan bir teşvik türüdür. Bu teşvik, yatırımcılara yatırım yapacakları bölgenin gelişmişlik düzeyine ve yatırımın niteliğine göre çeşitli destekler sağlar. 14857 teşvik hesaplama konusunda firmamızı arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz. ENGELLİ SİGORTALI İSTİHDAMINA YÖNELİK 14857 SAYILI TEŞVİK. 4857 sayılı İş Kanununun 30. maddesi, 2008/77 sayılı Genelge 2023 yılında da 14857 sayılı Kanun kapsamında engelli teşviklerinin hesaplanması için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

14857 Sayılı Teşvik

14857 Sayılı Teşvik

Başlama tarihi: 01.07.2008
Özel sektöre ait işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin tamamının Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanması imkanı sağlanmıştır. SGK teşvik danışmanlığı firmamızı arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI
1: Engelli sigortalı çalıştırılması,
2: Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmas
3: Primlerin ödenmiş olması,
4: Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan, topluluk sigortasına tabi çalışan, yurtdışında çalışan sigortalılar ile aday çırak, çırak ve öğrencilerden dolayı bu teşvikten yararlanılamaz

5 puanlık indirim PEK üzerinden, kalan % 15,5 işveren hissesi ise asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır.

14857

SPEK ALT SINIRINDAN

 

SPEK ÜST SINIRINDAN

 

Teşviksiz Tutar

Teşvik Tutarı

Teşvik Sonrası Tutar

 

Teşviksiz Tutar

Teşvik Tutarı

Teşvik Sonrası Tutar

 

37,50%

(%5 + %15,5)

17,00%

 

37,50%

(%5xSPEK) + (%15,5xAÜ)

%37,5 - ((%5xSPEK) + (%15,5xAÜ))

 

2.426,63 TL

1.326,56 TL

1.100,07 TL

 

18.199,69 TL

3.429,63 TL

14.770,06 TL

 

14857 sayılı teşvik, yatırım yapacak olan işletmelerin bölgesel gelişmişlik düzeyine ve yatırımın niteliğine göre vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği, KDV istisnası, yatırım yeri tahsisi gibi çeşitli teşvikler sağlamaktadır.

Teşviklerin hesaplanması için öncelikle yatırımın gerçekleştirileceği bölgenin belirlenmesi gerekmektedir. Yatırımın yapılacağı bölge, yatırımın büyüklüğüne, niteliğine ve istihdam yaratılacak kişi sayısına göre farklı oranlarda teşvikler sağlar.

14857 sayılı teşvikin detaylı bilgileri, yatırımcıların yatırım yapacakları bölgedeki İl ve İlçe Müdürlükleri ile Ticaret Odaları ve Sanayi Odaları gibi kurumlardan veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından sağlanan bilgi kaynaklarından alınabilir.

14857 sayılı Kanun kapsamında, bazı işletmelerin işçi sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesi veya belirli bir süre için indirimli ödenmesi gibi teşvikler sağlanmaktadır. Bu teşviklerin hesaplaması için farklı yöntemler kullanılmaktadır.

Örneğin, 2019 yılında yayımlanan bir tebliğle, bazı özel sektör işletmelerinin işçi sigorta primlerinin tamamının veya bir kısmının devlet tarafından karşılanması öngörülmüştür. Bu teşvikten yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihinden önceki yılın aylık prime esas kazancı ortalama brüt asgari ücretin altında olan işçileri için prim ödeme desteği alması mümkündür. Bu teşvikin hesaplaması için, işletmenin belirli kriterleri sağlaması gerekmektedir ve hesaplama işlemi de karmaşık olabilir.

Diğer yandan, belirli işletmelerin, işe alınacak her yeni sigortalı için belirli bir süre için prim indirimi sağlanabilmektedir. Bu teşvikten yararlanmak isteyen işletmelerin, SGK'ya başvurarak belirli şartları sağlaması ve belirli bir süre boyunca prim indirimli sigorta primi ödemesi yapması gerekmektedir. Bu teşvikin hesaplaması da yine belirli kriterlere göre değişebilir.

Sonuç olarak, 14857 sayılı Kanun kapsamında sağlanan teşviklerin hesaplaması için, hangi teşvik türüne uygun olduğunuzu belirledikten sonra, ilgili teşvikin hesaplaması için SGK'nın internet sitesinde yer alan hesaplama araçlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca, SGK'nın müşteri hizmetleri biriminden veya SGK'nın ilgili birimlerinden de bilgi alabilirsiniz.

14857 sayılı Kanun kapsamında, engelli vatandaşların iş gücüne katılımını artırmak amacıyla çeşitli teşvikler sağlanmaktadır. Bu teşvikler arasında, engelli vatandaşların işe alınması halinde SGK prim indirimi ve devlet tarafından işveren payının ödenmesi gibi avantajlar bulunmaktadır.