5746–15746 Sayılı Teşvik

5746-15746 sayılı teşvik, Türkiye'de özellikle Ar-Ge, yenilik ve teknoloji odaklı yatırımların teşvik edilmesi amacıyla 2008 yılında yürürlüğe giren "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" kapsamında sağlanan bir teşvik türüdür. ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN 5746 – 15746 SAYILI TEŞVİK. 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3. maddesi, 2008/85 – 2009/21 sayılı Genelgeler.

5746–15746 Sayılı Teşvik

5746–15746 Sayılı Teşvik

Başlama: 01.04.2008
Bitiş: 31.12.2023
Ar-Ge/Tasarım ve destek personeli ile 4691 sayılı Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden muaf olan personelin; ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, 31/12/2023 tarihine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.

TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI
1: Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması, primlerin ödenmiş olması,
2: Sigortalının fiilen çalışması,
3: Sigortalının; Ar-Ge/Tasarım personeli veya Ar-Ge personel sayısının % 10’u aşılmamak kaydıyla destek personeli ya da 4691 sayılı Kanun uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş personel olması.

5 puanlık indirim ve kalan %15, 5 işveren payının yarısı (% 7,75) PEK üzerinden hesaplanmaktadır.

SPEK ALT SINIRINDAN

 

SPEK ÜST SINIRINDAN

Teşviksiz Tutar

Teşvik Tutarı

Teşvik Sonrası Tutar

 

Teşviksiz Tutar

Teşvik Tutarı

Teşvik Sonrası Tutar

37,50%

(%5 + %7,75)

24,74%

 

37,50%

(%5 + %7,75)

24,74%

2.426,63 TL

825,05 TL

1.601,57 TL

 

18.199,69 TL

6.187,89 TL

12.011,79 TL

 

663,28

     

4.974,58

 

 

Bu teşvik, yatırımcılara Ar-Ge, yenilik ve teknoloji odaklı yatırımlarında vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği, KDV istisnası gibi avantajlar sağlar. Ayrıca, Ar-Ge merkezleri kurmak isteyen yatırımcılara yatırım yapacakları bölgede yüzde 100 oranında gelir vergisi indirimi sağlanır.

5746-15746 sayılı teşvik kapsamında yatırımcıların Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda, yatırımcıların Ar-Ge merkezi kurmaları veya mevcut Ar-Ge faaliyetlerini geliştirmeleri durumunda bu teşvikten yararlanabilirler.

Teşviklerin hesaplanması için öncelikle yatırımın gerçekleştirileceği bölgenin belirlenmesi gerekmektedir. Yatırımın yapılacağı bölge, yatırımın büyüklüğüne, niteliğine ve istihdam yaratılacak kişi sayısına göre farklı oranlarda teşvikler sağlar.

5746-15746 sayılı teşvikin detaylı bilgileri, yatırımcıların yatırım yapacakları bölgedeki İl ve İlçe Müdürlükleri ile Ticaret Odaları ve Sanayi Odaları gibi kurumlardan veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından sağlanan bilgi kaynaklarından alınabilir.