02828 Sayılı Teşvik

02828 Sayılı Teşvik, Tam adı "Çocukların ve Gençlerin Korunması ve Yetiştirilmeleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Sosyal Hizmetlerden Faydalanan Çocukların İstihdamının Desteklenmesi Hakkında Karar" olan 02828 sayılı teşvik, sosyal hizmetlerden faydalanan çocukların istihdamını teşvik etmek amacıyla hazırlanmış bir teşvik türüdür. SOSYAL HİZMETLERDEN FAYDALANAN ÇOCUKLARIN İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN 02828 SAYILI TEŞVİK. 2828 sayılı Kanunun ek 1. maddesi, 2018/7 sayılı Genelge.

02828 Sayılı Teşvik

02828 Sayılı Teşvik

Başlama: 19/2/2014

2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına giren kişilerin özel sektör işverenleri tarafından prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin sigortalı ve işveren hissesinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacaktır

TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI
İşyeri Yönünden;
1: Özel sektör işverenine ait olması
2: Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması
3: Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi
Sigortalı Yönünden;
1: 19/02/2014 tarihinden sonra işe alınmış olması,
2: 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının kapsamında olup; istihdam hakkından henüz yararlanmamış olanlar, istihdam hakkından yararlanmış ancak memuriyet ile ilişiği kesilenler, devlet memuru olma şartlarını taşımamaları sebebiyle kamu kurumlarında istihdamı sağlanamayan hak sahibi olması.

Destekten yararlanma süresi 5 yıldır.

SPEK ALT SINIRINDAN

 

SPEK ÜST SINIRINDAN

Teşviksiz Tutar

Teşvik Tutarı

Teşvik Sonrası Tutar

 

Teşviksiz Tutar

Teşvik Tutarı

Teşvik Sonrası Tutar

37,50%

(%5 + %7,75)

24,74%

 

37,50%

(%5 + %7,75)

24,74%

2.426,63 TL

825,05 TL

1.601,57 TL

 

18.199,69 TL

6.187,89 TL

12.011,79 TL

 

663,28

     

4.974,58

 

 

02828 Sayılı Teşvik, sosyal hizmetlerden faydalanan çocukların istihdam edilmesi halinde, işverenlere SGK primi ve vergi desteği sağlar. Teşvik kapsamında işverenler, sosyal hizmetlerden faydalanan çocukları istihdam ettiği sürece, işveren hissesi SGK primleri ve gelir vergisi matrahının yüzde 50'si kadar vergi indirimi alabilirler.

Teşvikten faydalanmak için işverenlerin, sosyal hizmetlerden faydalanan çocukları istihdam etmeleri ve belirli şartları sağlamaları gerekmektedir. Ayrıca, teşvik hakkında daha detaylı bilgi almak ve başvuru süreci hakkında bilgi edinmek için ilgili kurumlara başvurulması gerekmektedir.