6111 Sayılı Teşvik

6111 teşvik hesaplama; 6111 Sayılı Teşvik, GENÇ, KADIN VE MESLEKİ BELGE SAHİBİ OLANLARIN İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK 6111 sayılı teşvik 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesi, 2011/45 sayılı Genelge ile yayınlanmıştır. 6111 Sayılı Teşvik Kanunu, Türkiye'de yatırımların teşvik edilmesi amacıyla 2011 yılında kabul edilmiş bir kanundur. Kanun, Türkiye'nin ekonomik gelişimi için yatırımların artırılması, bölgesel kalkınma eşitsizliklerinin azaltılması, istihdamın artırılması ve teknolojik gelişimin desteklenmesi gibi hedefleri amaçlamaktadır. Bu kanun, yatırım teşvik belgesi verilen projelere vergi indirimi, vergi muafiyeti, sigorta primi işveren payı desteği, faiz desteği, arazi tahsisi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası gibi teşvikler sağlamaktadır. Kanun kapsamında, yatırımların bulunduğu bölgeye göre farklı teşvikler sunulmaktadır. 6111 Sayılı Teşvik Kanunu, Türkiye'deki yatırımları teşvik etmek için önemli bir araçtır ve özellikle sanayi sektöründe yatırımcıların ilgisini çekmektedir.

6111 Sayılı Teşvik

6111 Sayılı Teşvik

6111 Sayılı Teşvik Kanunu kapsamında sunulan teşviklerin hesaplanması, teşvikin türüne ve yatırımın niteliğine göre değişiklik gösterir. Örneğin, vergi indirimi teşviki hesaplanırken, yatırımın büyüklüğü, yatırımın yapıldığı bölge, yatırımın sektörü ve istihdam yaratma gibi faktörler göz önünde bulundurulur. 6111 teşvik hesaplama konusunda Mert Teşvik Danışmanlık firmamızı arayarak destek alabilirsiniz.

Sigorta primi işveren payı desteği hesaplanırken ise, yatırımın bölgesel faktörleri, işçi sayısı ve işçilerin sigorta primi ödeme durumları dikkate alınır.

Faiz desteği hesaplaması ise yatırımın finansman yapısı, yatırımın bölgesi, yatırımın sektörü ve yatırımın büyüklüğü gibi faktörlere bağlıdır.

Kısacası, 6111 Sayılı Teşvik Kanunu kapsamında sunulan teşviklerin hesaplanması oldukça karmaşık bir süreçtir ve yatırımın niteliğine, büyüklüğüne, bölgesine, sektörüne ve istihdam yaratma gibi faktörlere göre değişiklik gösterir. Bu nedenle, her yatırım için teşvik hesaplama süreci farklıdır ve yatırımcıların uzmanlarla çalışarak detaylı bir hesaplama yapmaları tavsiye edilir.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesi, 2011/45 sayılı Genelge ile yayınlanmıştır.
AÇIKLAMA: Özel sektör işverenlerine, 01/03/2011 - 31/12/2022 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için, sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır.
Başlama tarihi: 01.03.2011 ile başlamıştır.
Bitiş tarihi: 31/12/2022 ile bitecektir. Cumhurbaşkanının 1 yıl daha uzatma yetkisi bulunmaktadır.
(1/12/2020 tarihli, 3247 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yararlanma süresi 31/12/2022’ye uzatılmıştır.)
İşyeri yönünden şartları: 
1:Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,
2: Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi
3: Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış, taksitlendirilmiş ve düzenli ödeniyor olması,
4: İşe girdiği tarihten önceki işyerinin 6 aylık ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,
Sigortalı Yönünden;1: Kadın sigortalının 18 yaşından büyük olması halinde olması halinde 24 ila 54 ay arasında destek verilmektedir.
2:Erkek sigortalının 18 – 29 yaş arasında olması halinde 24 ila 54 ay arasında, 29 yaşından büyük olması halinde 6 ila 24 ay arasında destek verilmektedir
3: İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde işsiz olması,
4: İşe başladığı tarihten önceki 6 aylık dönemde APHB kayıtlı olmaması    
İlave notlar:5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz,
2886, 4734 sayılı Kanunlar ile 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında alım ve yapım işi üstlenen işverenler ile uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işi üstlenen işverenler, ihale konusu iş döneminde bu teşvikten yararlanamaz.
Yararlanma süreleri erkekler, kadınlar ve sahip olunan belgelere göre değişmektedir.
Teşvik miktarı4447 sayılı Kanun’un geçici 10. maddesi ile getirilen sigorta prim teşviki, sigortalının prime esas kazancının üzerinden hesaplanmaktadır. Kapsama giren sigortalının prime esas kazancı üzerinden hesaplanan sigorta priminin işveren hissesine ait kısmının tamamı teşvik kapsamındadır. İşveren hissesine ait tutarın 5 puanlık kısmı hazine tarafından geriye kalan kısımları ise İŞKUR tarafından karşılanacaktır.

14857

SPEK ALT SINIRINDAN

 

SPEK ÜST SINIRINDAN

 

Teşviksiz Tutar

Teşvik Tutarı

Teşvik Sonrası Tutar

 

Teşviksiz Tutar

Teşvik Tutarı

Teşvik Sonrası Tutar

 

37,50%

(%5 + %15,5)

17,00%

 

37,50%

(%5xSPEK) + (%15,5xAÜ)

%37,5 - ((%5xSPEK) + (%15,5xAÜ))

 

2.426,63 TL

1.326,56 TL

1.100,07 TL

 

18.199,69 TL

3.429,63 TL

14.770,06 TL

 

6111 sayılı Kanun kapsamında, sigortalı işe alınanlar için çeşitli teşvikler sağlanmaktadır. Bu teşviklerin hesaplaması, farklı teşvik türleri için farklı yöntemlerle hesaplanmaktadır.

Örneğin, işe alınan sigortalıların sigorta primlerinin tamamının veya bir kısmının işveren tarafından karşılanması halinde, prim teşviki uygulanır. Bu teşvik, sigortalının işe alındığı aydan itibaren 1 yıl süreyle uygulanır ve her ay için geçerli olan bir orana sahiptir. Prim teşvikinin hesaplaması için, SGK'nın internet sitesinde yer alan prim teşvik hesaplama aracını kullanabilirsiniz.

Ayrıca, 6111 sayılı Kanun kapsamında, belirli illerde işe alınan sigortalılar için ilave bir teşvik de sağlanmaktadır. Bu teşvikin hesaplaması için ise, yine SGK'nın internet sitesinde yer alan ilave teşvik hesaplama aracını kullanabilirsiniz.

Sonuç olarak, 6111 sayılı Kanun kapsamında sağlanan teşviklerin hesaplaması için, hangi teşvik türüne uygun olduğunuzu belirledikten bizleri arayrak bilgi alabilirsiniz.