Bordro Hizmetleri

Bordro Hizmetleri

Mert Teşvik, tüm bordro sürecini, güncel bilgiler ışığında ve mevzuata uygun olarak bordro hizmetleri ile takip ederek, şirketiniz aleyhinde doğabilecek iş davalarında risklerinizi en aza indirir. Özel ERP Programı sayesinde güncel mevzuata uygun hata payı olmaksızın süreçler yürütülür ve Personel Özlük programımız sayesinde personel özlük evraklarınıza online ulaşabilirsiniz.