7103 Teşvik Danışmanlığı

7103 Teşvik Danışmanlığı

7103 Sayılı Kanun, Milli İstihdam Seferberliği’nin ikinci fazı kapsamında 687 ve 1687 sayılı kanunlarının devamı niteliğindedir. 17103 ve 27103 sayılı SGK Teşvikleri kadınlar ve gençlere yönelik birçok yeni düzenlemeyi içeriyor.

27.03.2018 tarihli ve 30373 sayılı 2.Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı Kanunun 42 üncü maddesi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 19.Madde ile İmalat ve Bilişim sektöründeki firmalar için 17103 sayılı kanun, diğer firmalar için 27103 sayılı kanun uygulamaları 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere hayata geçirildi.