Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi
MADDE 1 – TARAFLAR

SATICI
Ticari Ünvanı : Mert Finansal Personel İstihdam Teşvik Danışmanlığı  Limited Şirketi
Adresi : Mahfesığmaz Mah. 79018 Sk.
No:7 Levent Sit. G/1 Blok
Kat:2 D:3 Çukurova/Adana
Telefon : 0544 491 84 80
Satıcı Mersis No : 0618066634300001
Satıcı E-Posta Adresi : info@merttesvik.com.tr

ALICI
Adı – soyadı :
Adresi :
Telefon :
E-Posta:

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’den kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.
İşbu Sözleşmenin konusunu; Alıcı’nın, Mert Teşvik Danışmanlığı’’na ait [www.merttesvik.com.tr] alan adlı web sitesinden, Satıcı’ya ait Mal/Hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip Mal/Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.
İşbu Sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı Mert Teşvik Danışmanlığı ile akdetmiş oldukları web sitesi üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu Mal/Hizmetin satışında Mert Teşvik Danışmanlığı’nın herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.